جلسه سرگروههای صالحین حوزه امام سجاد (ع)

جلسه سرگروههای حلقه های صالحین حوزه امام سجاد (ع) در مورخ 12/04/1392 در محل نمازخانه حوزه برگزار گردید . این جلسه با مربیگری آقای بلوچی انجام شد که در آن به مطالبی همچون روش و مهارت های گروهداری پرداخته شد .

در ادامه با توجه تصمیم در جهت ساماندهی مطالب حلقه های صالحین توزیع جزوات ارسالی از سوی ناحیه مقاومت بسیج صورت گرفت همچنین همفکری در چگونگی ارائه مطالب جزوات بین سرگروهها صورت گرفت

خلاصه مطالب جهت استفاده سرگروههای محترم :

روشهای گروه داری :

1- روحیه و علاقه سرگروه به علم آموزی و هدایتگری از مهمترین عواملی است که می تواند در موفقیت گروه نقش داشته باشد در این مورد ازعواملی که سرگروه باید مد نظر داشته باشد :نظم وترتیب  ، رسیدگی به وضع ظاهر ، عمل به آنچه می گوید و ... می باشد

2- خلاقیت و ابتکار سرگروه : جهت جلوگیری از روزمرگی وایجاد کسالت در گروه سرگروه می بایست در ارائه مطالب دارای خلاقیت باشد .

3- تنوع در بیان مسائل : گفتن مسائل در قالب شعر و نقاشی و ......

4- استفاده از فنون فن بیان

جزوات توزیع شده بین سرگروهها : احترام به پدر و مادر ، پیدایش شیعه ، احکام پوشش

/ 0 نظر / 10 بازدید