پای درس بزرگان (1)

       بسم الله الرحمن الرحیم

امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‏فرماید :
" از نفس خودتان حساب بکشید پیش از آنکه شما را به حساب بکشند ، و
خودتان را وزن کنید و بسنجید پیش از آنکه شما را وزن کنند و تحت سنجش‏
در آورند " .
یکی از مفیدترین و بارورترین دستورها همین دستور است .

همه اینها ناظر به یک اصل است و آن اینکه انسان این فرق را با سایر
امور تربیت پذیر دارد که مربیان خارجی برای تربیت وی کافی نیستند ، هر
کسی باید در خودش حالت " مربی گری " نسبت به خودش پیدا شود ، دو
شخصیت پیدا کند : از یک نظر فرمانده باشد و از یک نظر فرمان پذیر ، از
یک نظر پند ده باشد و از یک نظر پند پذیر ، از یک نظر ملامت کن باشد و
از یک نظر ملامت پذیر ، از یک نظر حساب کش باشد و از نظر دیگر حساب‏
ده . در قرآن کریم از " نفس لوامه " نام برده شده . نفس لوامه یعنی‏
نفس ملامت کن که در مواقعی که از انسان خطایی سر می‏زند آدمی را تحت‏
شکنجه و عذاب و ملامت و سرزنش قرار می‏دهد .

حکمتها و اندرزها - استاد شهید مرتضی مطهری - ص 68 و 65

/ 0 نظر / 9 بازدید