میقات صالحین

قابل توجه سرگروههای محترم صالحین حوزه بسیج امام سجاد (ع)

جهت شرکت در طرح میقات صالحین راس ساعت 9 صبح روز جمعه مورخ1/09/1392 همراه با اعضاء حلقه صالحین خود در مسجد جامع نیشابور حضور داشته باشید .

شجره طیبه صالحین

/ 1 نظر / 19 بازدید
حسن بایلری

خوب بود اما برای عالی شدن راه زیادی در پیش است