خصوصیات دوران نوجوانی

خصوصیات اجتماعی :

1-گرایش به دوستان وگروه همسالان به دو صورت است :

الف) منبع استانداردهای رفتاری آنان از گروه دوستان است

ب ) بیشتر تحت تاثیر گروه دوستان است تا خانواده

2) ناتوانی در تصمیم گیریها

3) حس استقلال طلبیوتشخص طلبی

4) ترس از مواجهه با مردم

5)رسیدن به وضع ظاهر

خصوصیات عاطفی :

1)رفتار پرخاشگرانه نوجوان زیادتر است

2)صبور نیست

3)اظطراب دارد

4)ابلیت تحریک پذیری بالا دارد

5)به شدت نسبت به کسی که به او علاقه دارد محبت وعشق می ورزد

خصوصیات ذهنی :

نوجوان در این دوره بیشتر دچار تخیلات است

/ 0 نظر / 10 بازدید